Winkelmandje
€0,00

Opslag van gegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hygma. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hygma niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Hygma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten:

Website

De website draait op het veel gebruikte CMS (content management systeem) WordPress en de webshop maakt gebruik van de software Woocommerce. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

De aankoop van een product.

Wanneer u een product bij ons koopt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, voor de verzending van het product en voor de communicatie met betrekking tot de diensten die wij leveren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en in geen geval aan derden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Exact

Voor klantgegevens maken wij ook gebruik van de online boekhoudsoftware van Exact. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst, die we op grond van de Wet Bewaarplicht moeten bewaren.

Lees hier het privacy statement van Exact: https://www.exact.com/privacy-statement

Formulieren op deze website

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens.

De gegevens van deze formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de klantenservice: de medewerkers van deze webshop die over het contact met klanten gaan. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulier inzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, of meer informatie te verstrekken bij bijvoorbeeld vooruitbestellingen. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wanneer wij u een nieuwsbrief willen zenden, vragen wij hier expliciet toestemming voor.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulier inzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Nieuwsbrief aanmeldingen

Voor de inschrijving en versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma Sender. Zie: https://www.sender.net/privacy-policy/ en https://www.sender.net/anti-spam-policy/

U heeft het recht op inzage van deze gegevens en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt uw toestemming voor bepaalde verwerkingen op ieder moment weer intrekken (zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief)

Ook kunt u via onze supportafdeling een klacht indienen, stuur hiervoor een mail naar info@hygma.nl

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met Google, zodat uw gedrag op onze website niet gebruikt mag worden door Google of andere partijen. Hygma heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Betalingssysteem Mollie

Betalingen in deze webshop worden afgehandeld via Mollie Payments. Zie ook https://www.mollie.com/nl/privacy

Privacy verklaring Mollie artikel E.3: “Mollie zal Persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft alleen verwerken voor het uitvoeren van haar Dienstverlening. Mollie zal Persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een website profiel (deze kunnen op het bankafschrift van een klant verschijnen).”

“Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. Hygma en de gebruiker zelf accepteert dit risico wanneer Mollie de Persoonsgegevens verstrekt.”

U heeft het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@hygma.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen u graag verder bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Hygma

Bezoekadres:
Wognumsebuurt 10
1817 BH Alkmaar

Afleveradres:
Berenkoog 35
1822 BH Alkmaar

KvK 54917638

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Kunnen we je helpen?